در این دوره که آن را با فلسفه خاصی ” شتاب” دوربین مداربسته نام گذاری کردیم . به شما کمک می کنیم با فرمول شتاب بتوانید از میان بقیه نصاب ها در گرفتن پروژه و اجرا و تحویل آن و دریافت رضایت از مشتری  پیشی بگیرید و به پیمانکار حرفه ای دوربین مداربسته و سیستم های حفاظتی تبدیل شوید. روشی که بیش از ۱۰ سال واحد پروژه ما درحال انجام آن است و شما را در بدترین شرایط به سود خواهد رساند.

امیدواریم کنار شما در این کارگاه ها باشیم .